ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

   การออกประชาสัมพันธ์งานโครงการต่าง ๆ ของทางสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ทางรายการผู้ว่าพบประชาชน  ของทาง สวท.มุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเน็ตประชารัฐ แก่ผู้นำชุมชน บ้านบุ้ง

การอบรมเน็ตประชารัฐ แก่ผู้นำชุมชน บ้านบุ้ง

 

การสร้างการรับรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตปรชารัฐ  (ณ  ศาลาประชาคมบ้านบุ้ง)

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเน็ตประชารัฐ แก่ผู้นำชุมชน บ้านนิคมทหารผ่านศึก

การอบรมเน็ตประชารัฐ แก่ผู้นำชุมชน บ้านนิคมทหารผ่านศึก

 

การสร้างการรับรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตปรชารัฐ  (ณ  ศาลาประชาคมทหารผ่านศึก)

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

    ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

  • การอบรมเน็ตประชารัฐ แก่ผู้นำชุมชน บ้านบุ้ง

    การอบรมเน็ตประชารัฐ แก่ผู้นำชุมชน บ้านบุ้ง

  • การอบรมเน็ตประชารัฐ แก่ผู้นำชุมชน บ้านนิคมทหารผ่านศึก

    การอบรมเน็ตประชารัฐ แก่ผู้นำชุมชน บ้านนิคมทหารผ่านศ

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.