แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รู้ก่อนถึงวันสำมะโน เขียนโดย admin 224
มาดี...มีดีที่มีข้อมูล จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 327
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 497
น่ารู้...เรื่องครัวเรือน เขียนโดย admin 604
มุกดาหาร 1 ใน 5 จังหวัดของไทย มีความเหลื่อมล้ำของรายได้มากที่สุด เขียนโดย admin 994
ครัวเรือนมุกดาหาร ปี 2558 "รายได้เพิ่ม หนี้สินพุ่ง" เขียนโดย admin 1710
มองความเคลื่อนไหวด้านแรงงานจังหวัดมุกดาหารผ่านดัชนีชี้วัดที่สำคัญ (ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา) เขียนโดย admin 1706
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) เขียนโดย admin 1667
มุกดารหาร "1 ใน 5 จังหวัดแรกที่ฝังกลบขยะมากที่สุด" เขียนโดย admin 2009
มุกดาหาร "จังหวัดที่มีความสุข" อันดับ 14 ของประเทศ เขียนโดย admin 1723

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.