แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 201
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขียนโดย admin 193
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 188
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 181
ประชุมชี้แจงการเตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 179
โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 188
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและหน่วยงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 186
รดน้ำขอพร "พ่อเมือง " วันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เขียนโดย admin 191
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เขียนโดย admin 183
วันจักรี เขียนโดย admin 188

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.