แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 251
ประชุมรับมอบนโยบายและตัวชี้วัด เขียนโดย admin 165
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ครั้งที่ 8/2561 เขียนโดย admin 192
ประชุมการปฏิบัติงานโครงการการเปลียนแปลงเกษตร เขียนโดย admin 173
ครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 177
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 184
ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 176
ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 200
ประชุมชี้แจง/การติดตาม/การตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference 7/2561 เขียนโดย admin 199
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 182

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.