แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายการวิทยุ ผู้ว่าพบประชาชน เขียนโดย admin 287
ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 279
สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 285
สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 287
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 287
โครงการสำรวจ สศส เขียนโดย admin 268
โครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 344
ประชุมรับมอบนโยบายและตัวชี้วัด เขียนโดย admin 235
ประชุมการปฏิบัติงานโครงการการเปลียนแปลงเกษตร เขียนโดย admin 255
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 278

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.