แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รณรงค์การสวมหมวกนิภัย เขียนโดย admin 194
รายการวิทยุ ผู้ว่าพบประชาชน เขียนโดย admin 195
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 5/2561 เขียนโดย admin 188
ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 179
สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 197
สำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานภาครัฐ เขียนโดย admin 208
สำรวจการเปลี่ยนแปลงการเกษตร เขียนโดย admin 188
สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 210
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 214
โครงการสำรวจ สศส เขียนโดย admin 196

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.