แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Kick Off เขียนโดย admin 46
พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 44
ส่งนักรบเสื้อขาว ช่วยภัยโควิด 19 เขียนโดย admin 46
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2564 เขียนโดย admin 52
ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัล ฯ เขียนโดย admin 46
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 38
จิตอาสาพระราชทาน ชาวมุกดาหาร เขียนโดย admin 62
วันคล้ายวันพระราชสมภพวันชาติ เขียนโดย admin 24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 302
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด เขียนโดย admin 250

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.