แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 9
ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 7
ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 8
ประชุมชี้แจง/การติดตาม/การตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference 7/2561 เขียนโดย admin 8
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 8
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 6
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขียนโดย admin 6
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 7
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 7
ประชุมชี้แจงการเตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 7

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.