แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาชีวอนามัย เขียนโดย admin 193
การประชุมผ่าน Video Conference ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 241
รุ้ลึกรู้รอบขอบเขตการเขียนหนังสือราชการ เขียนโดย admin 193
ออกหน่วยบำบัดทุกขื บำรุงสุข ฯ ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 192
ลงพื้นที่ทดสอบ Free Wifi เขียนโดย admin 184
อบรมบัตรอิเล็กทรอนิกสื EDC เขียนโดย admin 200
มาดี สำรวจโครงการ สศส.61 (อำเภอนิคมคำสร้อย) เขียนโดย admin 207
เปิดเผยเชื่มโยง สู่รัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 195
ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 233
การอบรมเน็ตประชารัฐ แก่ผู้นำชุมชน บ้านบุ้ง เขียนโดย admin 271

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.