แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รณรงค์การสวมหมวกนิภัย เขียนโดย admin 182
รายการวิทยุ ผู้ว่าพบประชาชน เขียนโดย admin 178
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 5/2561 เขียนโดย admin 171
ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 163
สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 187
สำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานภาครัฐ เขียนโดย admin 201
สำรวจการเปลี่ยนแปลงการเกษตร เขียนโดย admin 185
สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 196
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 203
โครงการสำรวจ สศส เขียนโดย admin 187

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.