แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 33
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 32
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขียนโดย admin 32
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 23
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 27
ประชุมชี้แจงการเตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 26
โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 24
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและหน่วยงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 23
รดน้ำขอพร "พ่อเมือง " วันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เขียนโดย admin 24
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เขียนโดย admin 23

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.