แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมประจำเดือนจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 47
การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย 3 เขียนโดย admin 49
การอบรมหลักสูตรศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 44
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " มุกดาหาร 23 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 42
Thailand Local Goverment Summit เขียนโดย admin 42
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " มุกดาหาร 9 พฤศจิกายน 560 เขียนโดย admin 44
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เขียนโดย admin 41
จัดนิทรรศการให้ความรู้ ของพ่อ เขียนโดย admin 33
จัดอบรมหลักสุตร ความเข้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 39
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 70

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.