แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จัดประชาสัมพันธ์การรับรู้ เขียนโดย admin 17
รณรงค์การสวมหมวกนิภัย เขียนโดย admin 16
รายการวิทยุ ผู้ว่าพบประชาชน เขียนโดย admin 15
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 5/2561 เขียนโดย admin 14
ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 15
สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 37
สำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานภาครัฐ เขียนโดย admin 40
สำรวจการเปลี่ยนแปลงการเกษตร เขียนโดย admin 38
สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 38
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 37

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.