แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 17
สำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานภาครัฐ เขียนโดย admin 19
สำรวจการเปลี่ยนแปลงการเกษตร เขียนโดย admin 16
สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 17
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 18
โครงการสำรวจ สศส เขียนโดย admin 19
โครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 11
ประชุมรับมอบนโยบายและตัวชี้วัด เขียนโดย admin 11
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ครั้งที่ 8/2561 เขียนโดย admin 11
ประชุมการปฏิบัติงานโครงการการเปลียนแปลงเกษตร เขียนโดย admin 14

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.