แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 195
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด เขียนโดย admin 138
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด เขียนโดย admin 177
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 149
มาดี สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 44
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 292
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ COVID 2019 เขียนโดย admin 291
บรรยายพิเศษ Smart Health เขียนโดย admin 277
ประชาสัมพันธ์ (เมืองมุกดาหาร) สปค.63 เขียนโดย admin 283
ประชาสัมพันธ์ สปค.63 (หนองสูง) เขียนโดย admin 257

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.