แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย admin 42
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 47
แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี เขียนโดย admin 38
จัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย admin 40
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย admin 45
แอพพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 49
99 พระบรมราโชวาท เขียนโดย admin 262
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 336
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 357
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 254
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 304
ดาวโหลด แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 1484
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 2640
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 641
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 973
แนะนำเอกสาร(ล่าสุด) เขียนโดย admin 764
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เขียนโดย admin 601
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 2637

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.