แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
123 มาดี ทำสำมะโน 2563 เขียนโดย admin 30
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย admin 97
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 112
แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี เขียนโดย admin 104
จัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย admin 90
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย admin 99
แอพพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 102
99 พระบรมราโชวาท เขียนโดย admin 419
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 401
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 440
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 308
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 375
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 1845
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 3406
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 848
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 1160
แนะนำเอกสาร(ล่าสุด) เขียนโดย admin 920
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 2711

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.