แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
123 มาดี ทำสำมะโน 2563 เขียนโดย admin 279
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย admin 339
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 352
แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี เขียนโดย admin 327
จัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย admin 311
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย admin 332
แอพพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 324
99 พระบรมราโชวาท เขียนโดย admin 813
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 634
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 705
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 544
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 627
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 2721
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 6223
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 1354
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 1687
GD CATALOG เขียนโดย admin 1341
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 3006

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.