แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
123 มาดี ทำสำมะโน 2563 เขียนโดย admin 64
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย admin 135
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 154
แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี เขียนโดย admin 143
จัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย admin 127
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย admin 137
แอพพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 137
99 พระบรมราโชวาท เขียนโดย admin 492
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 446
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 483
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 342
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 420
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 1967
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 3782
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 929
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 1255
แนะนำเอกสาร(ล่าสุด) เขียนโดย admin 991
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 2748

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.