แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย admin 55
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 65
แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี เขียนโดย admin 56
จัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย admin 49
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย admin 52
แอพพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 60
99 พระบรมราโชวาท เขียนโดย admin 291
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 353
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 381
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 267
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 326
ดาวโหลด แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 1548
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 2928
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 683
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 1018
แนะนำเอกสาร(ล่าสุด) เขียนโดย admin 792
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เขียนโดย admin 617
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 2661

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.