แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
123 มาดี ทำสำมะโน 2563 เขียนโดย admin 13
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย admin 76
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 85
แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี เขียนโดย admin 82
จัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย admin 74
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย admin 81
แอพพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 86
99 พระบรมราโชวาท เขียนโดย admin 350
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 381
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 419
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 291
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 354
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 1702
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 3245
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 770
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 1093
แนะนำเอกสาร(ล่าสุด) เขียนโดย admin 856
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 2689

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.