แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย admin 27
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 31
แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี เขียนโดย admin 22
จัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย admin 26
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย admin 29
แอพพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 39
99 พระบรมราโชวาท เขียนโดย admin 231
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 315
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 337
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 243
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 285
ดาวโหลด แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 1437
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 2427
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 600
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 938
แนะนำเอกสาร(ล่าสุด) เขียนโดย admin 741
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เขียนโดย admin 585
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 2613

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.