แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
123 มาดี ทำสำมะโน 2563 เขียนโดย admin 255
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย admin 310
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 328
แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี เขียนโดย admin 305
จัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย admin 290
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย admin 300
แอพพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 297
99 พระบรมราโชวาท เขียนโดย admin 759
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 610
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 668
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 519
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 601
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 2576
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 5560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 1281
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 1603
แนะนำเอกสาร(ล่าสุด) เขียนโดย admin 1282
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 2958

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.