แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 96
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 107
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 106
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 96
ดาวโหลด แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 355
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 834
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 231
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 658
แนะนำเอกสาร(ล่าสุด) เขียนโดย admin 484
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เขียนโดย admin 398
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 2397

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.