แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 35
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 52
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 48
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 40
ตรวจร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 178
"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" เขียนโดย admin 60
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 291
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 119
มุกดาหาร ผนึกกำลังขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงดิจัทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 355
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 553
รดน้ำขอพร "สงกรานต์ 2560" เขียนโดย admin 396
แนะนำเอกสาร(ล่าสุด) เขียนโดย admin 402
วันมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 432
"มุกดาหาร พร้อมเดินหน้าจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" เขียนโดย admin 370
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เขียนโดย admin 347
"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" มี.ค.2560 เขียนโดย admin 372
สภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 439
ใส่บาตร รุ่งอรุณ ณ ชายโขงงาม เขียนโดย admin 427
ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ เขียนโดย admin 455
ใส่บาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร เขียนโดย admin 429
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 428
เปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 430
ตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร เขียนโดย admin 509
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 448
สภากาแฟ ประจำเดือน มกราคม 2560 เขียนโดย admin 468
งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร มี.ค.2560 เขียนโดย admin 423
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 430
การแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียยงเหนือ "ตักสิลาเกมส์" เขียนโดย admin 507
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 2206

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.