แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 62
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 76
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 72
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 62
ตรวจร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 263
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 485
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 161
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 613
แนะนำเอกสาร(ล่าสุด) เขียนโดย admin 449
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เขียนโดย admin 372
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 2264

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.