แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
123 มาดี ทำสำมะโน 2563 เขียนโดย admin 196
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย admin 258
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 287
แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี เขียนโดย admin 261
จัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย admin 247
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย admin 258
แอพพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 252
99 พระบรมราโชวาท เขียนโดย admin 682
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 566
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เขียนโดย admin 609
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เขียนโดย admin 473
แผน-ผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 551
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 2343
Infographics (หน้าหลัก) เขียนโดย admin 4940
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 1178
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 1489
แนะนำเอกสาร(ล่าสุด) เขียนโดย admin 1194
อัตราการว่างงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร เขียนโดย admin 2883

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.