"หมู่บ้านรักษาศีล 5"

 

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดมุกดาหาร ณ วัดสามัคคีธรรม บ้านซ่ง ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.