ยามแลง 1/2562

 

วันพุธที่19 มิถุนายน 2562 นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพาส่วนราชการ พบปะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยามแลง" ณ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.