บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 7/2562

 

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
นายมณเทียร เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.