พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระราชินี ฯ

 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธีจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.