แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี

 

แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี 

                         
                         1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ..pdf   Download this file (1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ..pdf)

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.