จัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ  2562

              (การจัดซื้อ)                                                    (การจัดจ้าง)

            จัดซื้อ ตุลาคม 2561.pdf  Download this file (จัดซื้อ  พฤษภาคม 2562.pdf)                                                       จัดจ้าง ตุลาคม 2561.pdf

                 จัดซื้อ พฤศจิกายน 2561.pdf                                                         จัดจ้าง พฤษภาคม 2562.pdf

                 จัดซื้อ ธันวาคม 2561.pdf                                                            จัดจ้าง มกราคม 2562.pdf

                จัดซื้อ มกราคม 2562.pdf                                                             จัดจ้าง มีนาคม 2562.pdf

                จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 2562.pdf                                                           จัดจ้าง เมษายน 2562.pdf 

                จัดซื้อ มีนาคม 2562.pdf

                จัดซื้อ เมษายน 2562.pdf

                จัดซื้อ พฤษภาคม 2562.pdf

                จัดซื้อ มิถุนายน 2562.pdf

             

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.