เข้าร่วมโครงการศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องมุจลินท์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.