เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายมณเทียร เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ณ วัดรอยพระพุทธบาทมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.