สถิติจังหวัดมุกดาหาร

 

เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2562 นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข  สถิติจังหวัดมุกดหาร ได้เข้าพบท่าน ผวจ.มุกดาหารและท่านรอง ผวจ.เพื่อลาในการเดินทางไปรับตำแหน่งสูงขึ้นที่ จ.สุรินทร์ ขอขอบคุณน้องๆสนง.สถิติจังหวัดมุกดาหารที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกันมา

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.