ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร เดือน มีนาคม

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา (นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ) เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.