หน่วยบำบัดทกุข์ บำรุงสุข ฯ 6/2562

 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสร้างรอยยิ้มให้ประขาชน จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.