ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

 

วีนอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน (วาระยามเช้า) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและห้วงเวลาที่กำหนด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมภูสระดอกบัว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.