หน่วยบำบัดทกุข์ บำรุงสุข ฯ 5/2562

 

   วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ ข้าราชการและพนักงาน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ณ ลานพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช หมู่ที่ 10 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.