คณะทำงานดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางพรรณวดี เจริญนาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.