วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี

 

      วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี ณ กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.