ชาวมุกดาหารทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร

 

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมรณรงค์โครงการ "ชาวมุกดาหารทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร" ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.