บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

 

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ุ 2562 เวลา 11.00 น. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานประเพณี "บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ" ประจำปี 2562 ณ วัดป่าศิลาวิเวก ต.มุกดาหาร เพื่อความเป็นศิริมงคลและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.