ขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ราชการ

ประกาศ  จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุ  รถยนต์ราชการ  จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร >> Download this file (ขายรถยนต์.PDF)  ขายรถยนต์.PDF << 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.