หน่วยบำบัดทกุข์ บำรุงสุข ฯ 5/2561

 

       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ หน่วยบำบัดทกุข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   หมู่ 2 ต าบลนาสนีวน

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ค.61.pdf    Download this file (ความคิดเห็นของประชาชน พ.ค.61.pdf)

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.