อบรมเน็ตประชารัฐ รุ่น 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 

   16 ส.ค.61 สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัตการสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ รุ่น 1 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.