รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                                        1.  รายงานประจำปีงบประมาณ 2560  >>   Download this file (EB3(1).pdf)   << EB3(1).pdf

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.