การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  e-GP

               1. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)1.PDF

                   2. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)2.PDF

                   3. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)3.PDF

                   4. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)4.PDF

                   5. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)5.PDF

                   6. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)6.PDF

                   7. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)7.PDF

                   8. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP   EB3(2)8.PDF

                   9. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)9.PDF

                 10. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP   EB3(2)9.PDF

                 11. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP    EB3(2)11.PDF

                 12. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP    EB3(2)12.PDF

                 13. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP    EB3(2)13.PDF

                 14. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP   EB3(2)14.PDF

                 15. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP   EB3(2)15.PDF

                 16. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP   EB3(2)16.PDF

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.