แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

    การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   สำนักงานสถิิติจังหวัดมุกดาหาร


                        *  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  งบประมาณ  2560  >> Download this file (EB3(3)2560.pdf) EB3(3)2560.pdf

                              แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  งบประมาณ  2561  >>Download this file (EB3(3)2561.pdf) EB3(3)2561.pdf

                              *   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  งบประมาณ  2562  >>Download this file (แผนพัสดุ 2562.pdf) แผนพัสดุ 2562.pdf


สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.