ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

   การออกประชาสัมพันธ์งานโครงการต่าง ๆ ของทางสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ทางรายการผู้ว่าพบประชาชน  ของทาง สวท.มุกดาหาร