"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

ประจำปี 2561


ดาวโหลดไฟล์ --> ที่นี่


สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.