การจัดทำบูญตักบาตร ฯ

                     การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ