การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย 3

        การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย  3   แก่ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.