โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " มุกดาหาร 23 พฤศจิกายน 2560

 

      วันที่  23 พฤศจิกายน  2560  ณ  โรงเรียนบ้านนายาง  อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ได้ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ  ภาระกิจ  และรูปแบบของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ในโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.