โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " มุกดาหาร 9 พฤศจิกายน 560

 

    วันที่  9 พฤศจิกายน  2560  ณ  โรงเรียนบ้านวังไฮ  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ได้ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ  ภาระกิจ  และรูปแบบของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ในโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "