จัดนิทรรศการให้ความรู้ ของพ่อ

           เปิดการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ของพ่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ  พระเมรุมาศ  จังหวัดมุกดาหาร