จัดอบรมหลักสุตร ความเข้าใจดิจิทัล

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  เข้าร่วมเป็นประธานในการเปิด/ปิดการอบรมหลักสูตร  ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy )กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคนพิการ  คนด้อยดอกาส  และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.