รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2560

 

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. 2563  คลิก>>  Download this file (รายชื่อ 63.PDF) รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.PDF <<