รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2560

 

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. 2563  คลิก>>  Download this file (รายชื่อ 63.PDF) รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.PDF <<

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.