เข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดพระเมรุมาศ

       เข้าร่วมงานทำความสะอาดการสร้างพระเมรุมาศจำลอง เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดมุกดาหาร