การสำรวจโครงการสำรวจคนพิการ พ.ศ. 2560

    สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ลงพื้นที่สำรวจงานโครงการคนพิการ พ.ศ. 2560   โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักสถิติสังคมเข้าร่วมสังเกตุ  ในการสำรวจข้อมูลครั้งนี้

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.