การสำรวจโครงการสำรวจคนพิการ พ.ศ. 2560

    สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ลงพื้นที่สำรวจงานโครงการคนพิการ พ.ศ. 2560   โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักสถิติสังคมเข้าร่วมสังเกตุ  ในการสำรวจข้อมูลครั้งนี้