เข้าดูการดำเนินการสร้างพระเมรุมาศ

            เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2560  เข้าตรวจดูความเรียบร้อยในการสร้างพระเมรุมาศ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดมุกดาหาร