อบรมงานโครงการการเข้าถึงการเงินของประชาชน

        เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม  2560  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ทำการอบรมการสำรวจการติิดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงการเงินของประชาชน  พ.ศ. 2560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.