ฉลองครบรอบ 35 ปี จังหวัดมุกดาหาร

  จังหวัดมุกดาหาร  ฉลองครบรอบ  35  ปี  ESAN XPo  นอร์ธ  อีสาน เอ็กซ์โป  ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  24- 28  สิงหาคม  2560

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.